BruneiAstronomy
Astronomy & Falak Syarie in Brunei Darussalam

Executive Committees 2021-2022

PABD administration and governance are accountable to a group of elected Executive Committee. Appointment of the Executive Committee for the session 2021/2022 was held on Sunday, January 10, 2021 i.e. during the 4th Annual General Meeting of the association.


PABD Executive Committee

Haji Mahadi bin Haji Mohd. Tahir
Yang Dipertua (President)
πŸ“§ mahadi@bruneiastronomy.org


Hj Abdul Aziz bin Haji Akop
Naib Yang Dipertua (Vice President)
πŸ“§ abdaziz@bruneiastronomy.org


Hazarry bin Hj Ali Ahmad
Setiausaha Agung (Secretary-General)
πŸ“ž+6738820277
πŸ“§ hazarry@bruneiastronomy.org


Shaifulbahri bin Haji Ahmad
Bendahari Agung (Treasurer-General)
πŸ“§ shaifulbahri@bruneiastronomy.org


Pengiran Shahdani bin Pengiran Anom
Timbalan Setiausaha I (Deputy Secretary I)
πŸ“§ shahdani@bruneiastronomy.org


Dr Haji Mohammed Hussain bin Pehin Penyurat Haji Ahmad
Timbalan Setiausaha II (Deputy Secretary II)
πŸ“§ hussain@bruneiastronomy.org


πŸ“§ PABD Executive e-mail: executive@bruneiastronomy.org


Ordinary Executive Committee (Exco):

Mohd Qawiem bin Haji Mohd Jamil
Ahli Jawatankuasa Eksekutif Biasa (Exco)
πŸ“§ qawiem@bruneiastronomy.org


Mohammad Husaini bin Ali Hassan
Ahli Jawatankuasa Eksekutif Biasa (Exco)
πŸ“§ husaini.alihassan@bruneiastronomy.org


Loo Kuan Look
Ahli Jawatankuasa Eksekutif Biasa (Exco)
πŸ“§ loo.kuanlook@bruneiastronomy.org


Nur Bazilah binti Zainal Abidin
Ahli Jawatankuasa Eksekutif Biasa (Exco)
πŸ“§ nurbazilah@bruneiastronomy.org


Farah Laila Nabilah Abdullah Chia
Ahli Jawatankuasa Eksekutif Biasa (Exco)
πŸ“§ farah@bruneiastronomy.org


PABD Temporary Mailing Address:

Secretary-General, the Astronomical Society of Brunei Darussalam
Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran sepanjang Hayat,
Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Simpang 347,
Jalan Pasar, Gadong,  Bandar Seri Begawan. BE1310.
Negara Brunei Darussalam.


Contact Us

Click Here


PABD Constitution

Constitution of The Astronomical Society of Negara Brunei Darussalam