BruneiAstronomy
Astronomy & Falak Syarie in Brunei Darussalam

Patron and Councils

Logo

PATRON (Penaung PABD):

Yang Berhormat,
Ketua Hakim Syar’ie. Jabatan Kehakiman Negara. Negara Brunei Darussalam


COUNCILS (Penasihat-penasihat PABD):

Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negara Brunei Darussalam.

Juruukur Agung, Jabatan Ukur Negara Brunei Darussalam.

Naib Canselor, Universiti Brunei Darussalam.

Rektor, Universiti Islam Sultan Sharif Ali