Negara buat kali pertama sertai dunia mencerap bulan

​Oleh : Marlinawaty Hussin / Foto : Ak. Mohd. Aminol Adi Azraie Pg. Haji Nikman
Pelita Brunei edisi 28 September 2020

TUTONG, Sabtu, 26 September. – Kira-kira 100 ahli Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam (PABD) mengadakan acara memerhatikan bulan sempena Malam Memerhati Bulan Sedunia (International Observe the Moon Night – InOMN) di Warisan Puk Balaban, Kampung Bukit Udal, di sini.

Keratan akhbar Malam Memerhati Bulan Sedunia (International Observe the Moon Night) 2020 dalam Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, edisi 28 September 2020.

Pelancaran acara tersebut dirasmikan oleh Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB), Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akop, yang juga selaku Naib Presiden PABD.

Continue reading “Negara buat kali pertama sertai dunia mencerap bulan”

Prosedur Operasi Piawai (Sop) Dalam Penentuan Awal Syawal Di Negara Brunei Darussalam

Oleh Shahir Akram Hassan & Mohd Shukri Hanapi
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
Tel: 04-6532661 Faks: 04-6532124
E-mail: shahirakram@usm.my / shahir_isdev@yahoo.com

Kertas kerja ini merupakan sebahagian daripada hasil penyelidikan yang bertajuk Pengaplikasian Rukyah dan Hisab di Asia Tenggara [(RUI)1001/CISDEV/816269] dan telah dibiayai oleh Geran Research University Individual (RUI), Universiti Sains Malaysia (2015–2016).

Continue reading “Prosedur Operasi Piawai (Sop) Dalam Penentuan Awal Syawal Di Negara Brunei Darussalam”

Jadual Kenampakan Pertama Anak Bulan Di Negara Brunei Darussalam 2000 – 2099


ebook_jadualkenampakananakbulah

Buku ini adalah dihasratkan sebagai rujukan bagi ilmuan-ilmuan di Negara Brunei Darussalam dan sumbangan kajian berunsur saintifik. Di dalam buku ini terkandung kompilasi jadual waktu bagi kenampakan anak bulan yang pertama. Penghasilan jadual ialah dengan mengunakan berbagai-bagai perisian astronomi dan program yang diaturacara oleh Hazarry bin Hj Ali Ahmad.

Download: Jadual Kenampakan Anak Bulan di Brunei Darussalam 2000 – 2099 (Edisi Terkini) 

Sabit Anak Bulan Ramadhan 1428H

Lihat gambar anak bulan yang berumur kira-kira 22 jam telah di ambil pada petang 13 September 2007. Jelas, walaupun pada fasa baru, permukaan bulan masih kelihatan disebabkan oleh “Earthshine” ataupun pantulan daripada cahaya matahari oleh bumi.

Anak bulan yang berumur kira-kira 22 jam telah di ambil pada petang 13 September 2007.
Anak bulan yang berumur kira-kira 22 jam telah di ambil pada petang 13 September 2007.

Anak bulan yang berumur kira-kira 22 jam telah di ambil pada petang 13 September 2007.
Anak bulan yang berumur kira-kira 22 jam telah di ambil pada petang 13 September 2007.

Rukyah Anak Bulan Ramadan 11 September

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 20 Ogos. – Mahkamah Syariah dengan ini mengumumkan kepada orang ramai terutama umat Islam di negara ini bahawa pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat Yang Dipertua Majlis Ugama Islam dengan ini memaklumkan bahawa ketetapan 1 Syaaban 1428 Hijrah jatuh pada hari Selasa, 14 Ogos 2007.Maka berikutan dengan itu, Nisfu Syaaban tahun 1428 Hijrah jatuh pada hari Isnin malam Selasa, 27 Ogos 2007.

Sumber: Pelita Brunei