Rukyah Anak Bulan Ramadan 11 September

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 20 Ogos. – Mahkamah Syariah dengan ini mengumumkan kepada orang ramai terutama umat Islam di negara ini bahawa pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat Yang Dipertua Majlis Ugama Islam dengan ini memaklumkan bahawa ketetapan 1 Syaaban 1428 Hijrah jatuh pada hari Selasa, 14 Ogos 2007.Maka berikutan dengan itu, Nisfu Syaaban tahun 1428 Hijrah jatuh pada hari Isnin malam Selasa, 27 Ogos 2007.

Sumber: Pelita Brunei

2007 July 15 First Crescent Sighted

"The crescent was captured on 15 July 2007 @ 6.50 pm (Bukit Shahbandar) with Olympus E-500 Digital camera attached to a 10 inch LX-200 with  focal reducer." said Hj Mahadi based on his ICOP report.
“The crescent was captured on 15 July 2007 @ 6.50 pm (Bukit Shahbandar)
with Olympus E-500 Digital camera attached to a 10 inch LX-200 with
focal reducer.” said Hj Mahadi based on his ICOP report.

The first crescent or hilal was visible from this country during the new moon sighting by the Survey Department on July 15. Based on the account, the moon’s altitude was
about 10.465 degrees, elongation of 11.223 degrees and it was 22 hours 33 minutes old at sunset. The visibility based on Mooncalc indicates that on 15th July 2007, the new moon should be easily visible from many parts of the world but ICOP report generalised, Brunei being the first eastern country to sight the new moon crescent.

Congratulation to the moon sighting committees of the Survey Department.

PABD Society holds 2nd AGM

The Astronomical society of Negara Brunei Darussalam recently held its 2nd annual general meet on Friday afternoon (30th March 2007) at the Jame Asr Hassanal Bolkiah Mosque.

The AGM was chaired by the President, Awang Mahadi. At the meet, the association’s executive committee presented the presidential, secretary’s and financial reports as well as discussing the activities planned for 2007.

Group Photo during PABD AGM II in 2007
Group Photo during PABD AGM II in 2007

Above: PABD Group photo.

Election of the working councils for the period of 2007-2009 was also held. The newly appointed executive committees are Haji Mahadi Haji Mohd Tahir (President), Ustaz Haji Johar Haji Mohamad (Vice President), Hazarry Haji Ali Ahmad (General Secretary), Haji Julaihi Haji Lamat (Vice Secretary I), Pengiran Shahdani Pengiran Anom (Vice Secretary II) and Dayangku Ratna Suria Pengiran Dato Haji Hamzad (Honarary Treasurer).

Five new committee members were also elected. They are Haji Mohd Azri bin Haji Awang Ibrahim, Ustaz Haji Abd Aziz bin Haji Akop, Dr Sallimah Haji Mohd Salled , Daud bin Jihan and Saiful Bahri Haji Ahmad.

Among the society’s objectives are to promote and encourage astronomy for Brunei and to channel  information on issues relating to astronomy. Currently, the society offers membership for ordinary member and young astronomers and is open to residents of Brunei Darussalam.
Meeting during PABD AGM II in 2007
Meeting during PABD AGM II in 2007
Meeting during PABD AGM II in 2007
Meeting during PABD AGM II in 2007
Meeting during PABD AGM II in 2007
Meeting during PABD AGM II in 2007

FOR PRESS RELEASE

Executive Committees 2007-2018

Group Photo during PABD AGM II in 2007
Logo
PABD administration is accountable to a group of Executive Committee of PABD. Appointment of the Executive Committee for the session 2007/2009 was held on March 30, 2007 i.e. during the 2nd Annual General Meeting of the association. Appointed executive committee members are:
 
Awang Hj Mahadi bin Hj Mohd Tahir
President (Yang Di Pertua PABD)

Jabatan Ukur
Kementerian Pembangunan
BSB. BB3510
Brunei Darussalam
Tel: 2382171 ext 5200 (P)
2380986 (Fax)
E-mel: mahadi(a)bruneiastronomy.org
Ustaz Johar bin Hj Mohamad
Vice President (Naib Yang Di Pertua PABD)

Mahkamah Rendah Syariah Bandar Seri Begawan
Jalan Elizabeth 2
Bandar Seri Begawan
Brunei Darussalam
Tel: 2244178 (P)
E-mel: johar(a)bruneiastronomy.org
Awang Hazarry bin Hj Ali Ahmad
General Secretary (Setiausaha Agung PABD)
No. 24, Spg. 442,
Kampong Keriam.
TB1141. Brunei.
Tel: 4221581(R)
8820277 (M)
E-mel: hazarry(a)bruneiastronomy.org
Awang Hj Julaihi bin Hj Lamat
Deputy Decretary I (Timbalan Setiausaha Agung I PABD)

Jabatan Ukur
Kementerian Pembangunan
BSB  BB3510
Brunei Darussalam
Tel: 2382171 ext 5206 (P)
E-mel: julaihi(a)bruneiastronomy.org
Pengiran Shahdani Bin Pengiran Anom
Deputy Secretary II (Timbalan Setiausaha Agung II PABD)

No 1, Spg 41-1-8.
Kg. Kiarong. BE1318.
BSB. Brunei Darussalam.
Tel: 2425986 (R)
E-mel: shahdani(a)bruneiastronomy.org
Dayangku Ratna Suria Pengiran Dato Haji Hamzad
General Tresurer (Bendahari Agung PABD)

No 74, Jln 99.
Kampong Perpindahan Lambak Kanan. BC2315
Brunei Darussalam
Tel:-
E-mel: dkratna(a)bruneiastronomy.org
Awang Hj Mohamad Azri bin Hj Awang Ibrahim
Exco (Jawatan Eksekutif Biasa PABD)

7-14, Jalan Kebangsaan,
Bandar Seri Begawan. BA1111.
Brunei Darussalam.
Tel: –
E-mel: azri(a)bruneiastronomy.org
Ustaz Hj Abd Aziz bin Hj Akop
Exco (Jawatan Eksekutif Biasa PABD)
Masjid Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah.
Negara Brunei Darussalam.
Tel: 2240185 (P)
E-mel: abdaziz(a)bruneiastronomy.org
Ustaz Saifulbahri bin Hj Ahmad
Exco (Jawatan Eksekutif Biasa PABD)

No 278, Kampong Tungku.
Gadong. BE2119.
Brunei Darussalam.
Tel: 2448958 (R)
E-mel: saifulbahri(a)bruneiastronomy.org
Daud bin Jihan
Exco (Jawatan Eksekutif Biasa PABD)

Kampong Belimbing Satu, Subok.
Brunei Darussalam.
Tel: 2382171 (P)
E-mel: daud(a)bruneiastronomy.org
Dr. Hajah Sallimah Hj Mohd. Salleh
Exco (Jawatan Eksekutif Biasa PABD)

Institut Pendidikan Sultan Hasanal Bolkiah,
Universiti Brunei Darussalam.
Tel: 2790296 (R)
2463001 Ext 1550 (P)
E-mel: sallimah(a)bruneiastronomy.org
* To avoid spam, change e-mail (a) to @.

Mesyuarat Agung Ke-2

Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam (PABD) akan mengadakan Mesyuarat Agung II yang akan berlangsung pada:

Tarikh : 30 Mac 2007 (11 Rabiulawal 1428)
Hari : Jumaat
Jam : 3.00 – 5.00 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat,
Masjid Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, Kiarong
Brunei Darussalam.

Mesyuarat merupakan lanjutan dari mesyuarat Agung pada 22 Disember 2006 yang telah dibatalkan atas sebab jumlah korum ahli mesyuarat yang tidak cukup.

Agenda mesyuarat yang akan dibincangkan ialah:
1.Bacaan Surah Al-Fatihah.
2.Ucapan Yang DiPertua PABD.
3.Laporan Tahunan.
4.Kewangan (Penyata Kira-Kira oleh Bendahari Agong)
5.Pembubaran AJK Eksekutif 2007/2008
6.Lantikan Pengerusi & Setiausaha sementara.
7.Pencalonan ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif.
8.Perlantikan ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif 2007/2008.
9.Aktiviti Kegiatan / Rancangan / Projek 2007.
10.Mengemaskini maklumat Keahlian.
11.Lain-lain hal.
12.Doa Selamat.
13.Sesi Fotografi

Ahli-ahli dan orang ramai yang berminat dipersilakan hadir.