Jadual Kenampakan Pertama Anak Bulan Di Negara Brunei Darussalam 2000 – 2099


ebook_jadualkenampakananakbulah

Buku ini adalah dihasratkan sebagai rujukan bagi ilmuan-ilmuan di Negara Brunei Darussalam dan sumbangan kajian berunsur saintifik. Di dalam buku ini terkandung kompilasi jadual waktu bagi kenampakan anak bulan yang pertama. Penghasilan jadual ialah dengan mengunakan berbagai-bagai perisian astronomi dan program yang diaturacara oleh Hazarry bin Hj Ali Ahmad.

Download: Jadual Kenampakan Anak Bulan di Brunei Darussalam 2000 – 2099 (Edisi Terkini)Β