Jadual Kenampakan Pertama Anak Bulan Di Negara Brunei Darussalam 2000 – 2099


ebook_jadualkenampakananakbulah

Buku ini adalah dihasratkan sebagai rujukan bagi ilmuan-ilmuan di Negara Brunei Darussalam dan sumbangan kajian berunsur saintifik. Di dalam buku ini terkandung kompilasi jadual waktu bagi kenampakan anak bulan yang pertama. Penghasilan jadual ialah dengan mengunakan berbagai-bagai perisian astronomi dan program yang diaturacara oleh Hazarry bin Hj Ali Ahmad.

Download: Jadual Kenampakan Anak Bulan di Brunei Darussalam 2000 – 2099 (Edisi Terkini)Β 

Sabit Anak Bulan Ramadhan 1428H

Lihat gambar anak bulan yang berumur kira-kira 22 jam telah di ambil pada petang 13 September 2007. Jelas, walaupun pada fasa baru, permukaan bulan masih kelihatan disebabkan oleh “Earthshine” ataupun pantulan daripada cahaya matahari oleh bumi.

Anak bulan yang berumur kira-kira 22 jam telah di ambil pada petang 13 September 2007.
Anak bulan yang berumur kira-kira 22 jam telah di ambil pada petang 13 September 2007.
Anak bulan yang berumur kira-kira 22 jam telah di ambil pada petang 13 September 2007.
Anak bulan yang berumur kira-kira 22 jam telah di ambil pada petang 13 September 2007.

Rukyah Anak Bulan Ramadan 11 September

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 20 Ogos. – Mahkamah Syariah dengan ini mengumumkan kepada orang ramai terutama umat Islam di negara ini bahawa pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat Yang Dipertua Majlis Ugama Islam dengan ini memaklumkan bahawa ketetapan 1 Syaaban 1428 Hijrah jatuh pada hari Selasa, 14 Ogos 2007.Maka berikutan dengan itu, Nisfu Syaaban tahun 1428 Hijrah jatuh pada hari Isnin malam Selasa, 27 Ogos 2007.

Sumber: Pelita Brunei