PABD akan Mesyuarat pada 22 Mac 2019

Dengan ini dimaklumkan kepada semua ahli-ahli PABD dan orang ramai yang berminat untuk menjadi ahli PABD bahawa Mesyuarat PABD 1/2019 akan bersidang pada bulan Mac tahun ini.

Sehubungan ini, menjunjung Pengiran / mempersilakan Doktor / Tuan / Puan untuk hadir pada Mesyuarat PABD kali 1 Tahun 2019 seperti berikut:

 Pada:             22 Mac 2019 / 16 Rejab 1440H (Hari Jumaat)
Jam:                2.00 petang hingga 4.30 petang
Tempat: Bilik Senate, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
Simpang 347, Jalan Pasar Baharu, Gadong
Negara Brunei Darussalam. BE1310.

RSVP: Sila maklum Hadir atau Tidak Hadir sebelum 20hb Mac 2019 melalui
www.bruneiastronomy.org/rsvp

Agenda Mesyuarat telah dihantar melalui e-mel setiap ahli.

2019 Dec 26 Annular Solar Eclipse: ‘Ring of Fire’ in Borneo, Brunei will see partial eclipse

By Hazarry bin Haji Ali Ahmad
The Astronomical Society of Brunei Darussalam

Bandar Seri Begawan – A perfect  alignment of the Earth-Moon-Sun bodies will occur on December 26, 2019, resulting in a spectacular annular solar eclipse visible in few cities of Saudi Arabia, India, Sri Lanka, Sumatra, Borneo and the Pacific Ocean .

Partial Eclipse from Brunei Darussalam

As seen from a location on Earth, a solar eclipse happens when the moon moves in front of the Sun thus block the Solar disk. It is a miss, as people in Brunei will only see a partial eclipse with 85.8% obscuration of the Sun by the Moon. A simulation of the partial Solar Eclipse as seen from Brunei during mid-day is shown in the video below.

Continue reading “2019 Dec 26 Annular Solar Eclipse: ‘Ring of Fire’ in Borneo, Brunei will see partial eclipse”