PABD akan Mesyuarat pada 22 Mac 2019

Dengan ini dimaklumkan kepada semua ahli-ahli PABD dan orang ramai yang berminat untuk menjadi ahli PABD bahawa Mesyuarat PABD 1/2019 akan bersidang pada bulan Mac tahun ini.

Sehubungan ini, menjunjung Pengiran / mempersilakan Doktor / Tuan / Puan untuk hadir pada Mesyuarat PABD kali 1 Tahun 2019 seperti berikut:

 Pada:             22 Mac 2019 / 16 Rejab 1440H (Hari Jumaat)
Jam:                2.00 petang hingga 4.30 petang
Tempat: Bilik Senate, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
Simpang 347, Jalan Pasar Baharu, Gadong
Negara Brunei Darussalam. BE1310.

RSVP: Sila maklum Hadir atau Tidak Hadir sebelum 20hb Mac 2019 melalui
www.bruneiastronomy.org/rsvp

Agenda Mesyuarat telah dihantar melalui e-mel setiap ahli.

2019 Dec 26 Annular Solar Eclipse: ‘Ring of Fire’ in Borneo, Brunei merely misses it will see partial eclipse

By Hazarry bin Haji Ali Ahmad
The Astronomical Society of Brunei Darussalam

Bandar Seri Begawan – A perfect  alignment of the Earth-Moon-Sun bodies will occur on December 26, 2019, resulting in a spectacular annular solar eclipse visible in few cities of Saudi Arabia, India, Sri Lanka, Sumatra, Borneo and the Pacific Ocean .

Distinct parts of a Moon’s shadow on the Earth – Antumbra and Penumbra. A bright ring is visible around the eclipsing bodies from area of Antumbra. An annular solar eclipse happens when the Moon covers the Sun’s center, leaving the Sun’s visible outer edges to form a “ring of fire” or annulus around the Moon. (Photo Source: timeanddate.com)
Continue reading “2019 Dec 26 Annular Solar Eclipse: ‘Ring of Fire’ in Borneo, Brunei merely misses it will see partial eclipse”