Prosedur Operasi Piawai (Sop) Dalam Penentuan Awal Syawal Di Negara Brunei Darussalam

Oleh Shahir Akram Hassan & Mohd Shukri Hanapi
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
Tel: 04-6532661 Faks: 04-6532124
E-mail: shahirakram@usm.my / shahir_isdev@yahoo.com

Kertas kerja ini merupakan sebahagian daripada hasil penyelidikan yang bertajuk Pengaplikasian Rukyah dan Hisab di Asia Tenggara [(RUI)1001/CISDEV/816269] dan telah dibiayai oleh Geran Research University Individual (RUI), Universiti Sains Malaysia (2015–2016).

Continue reading “Prosedur Operasi Piawai (Sop) Dalam Penentuan Awal Syawal Di Negara Brunei Darussalam”