Patron and Councils

Logo

PATRON (Penaung PABD):

Yang Berhormat,
Pehin Dato Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal,
Ketua Hakim Syar’ie. Jabatan Kehakiman Negara. Negara Brunei Darussalam


 

COUNCILS (Penasihat-penasihat PABD):

Yang Di Muliakan, Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar,
Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negara Brunei Darussalam.

Yang Mulia,Awang Haji Mohd Jamil bin Haji Mohd. Ali,
Juruukur Agung, Jabatan Ukur Negara Brunei Darussalam.

Yang Mulia, Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman,
Naib Canselor, Universiti Brunei Darussalam.