By - - 0 Comments

ebook_jadualkenampakananakbulah

Buku ini adalah dihasratkan sebagai rujukan bagi ilmuan-ilmuan di Negara Brunei Darussalam dan sumbangan kajian berunsur saintifik. Di dalam buku ini terkandung kompilasi jadual waktu bagi kenampakan anak bulan yang pertama. Penghasilan jadual ialah dengan mengunakan berbagai-bagai perisian astronomi dan program yang diaturacara oleh Hazarry bin Hj Ali Ahmad. – Download Here